Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 08: Từ 0306 – 细心

《细》的笔顺动画写字动画演示

《细》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《细》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《心》的笔顺动画写字动画演示

《心》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《心》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 护士细心地照顾病人。
 • Phồn thể: 護士細心地照顧病人。
 • Pinyin: Hùshì xìxīn de zhàogù bìngrén.
 • Tiếng Bồi: hu sư xi xin tợ chao cu binh rấn.
 • Dịch tiếng Việt: Y tá chăm sóc bệnh nhân rất chu đáo.
 • Dịch tiếng Anh: The nurse looked after the invalid carefully.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我要你细心点。
 • Phồn thể: 我要你細心點。
 • Pinyin: Wǒ yào nǐ xìxīn diǎn.
 • Tiếng Bồi: ủa dao nỉ xi xin tẻn.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi muốn bạn cẩn thận.
 • Dịch tiếng Anh: I want you to be careful.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 08

Comments