Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 08: Từ 0319 – 听见

《听》的笔顺动画写字动画演示

《听》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《听》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《见》的笔顺动画写字动画演示

《见》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《见》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我听见你晚上说梦话了。
 • Phồn thể: 我聽見你晚上說夢話了。
 • Pinyin: Wǒ tīngjiàn nǐ wǎnshàng shuō mènghuàle.
 • Tiếng Bồi: ủa thinh chen ní oản sang sua mâng hoa lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi nghe thấy bạn nói mơ lúc ngủ.
 • Dịch tiếng Anh: I heard you talk in your sleep.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 他听见走廊里的脚步声。
 • Phồn thể: 他聽見走廊裡的腳步聲。
 • Pinyin: Tā tīngjiàn Zǒuláng lǐ de jiǎobùshēng.
 • Tiếng Bồi: tha thinh chen chẩu láng lỉ tợ chẻo bu sâng.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang.
 • Dịch tiếng Anh: He heard steps in the corridor.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 08

Comments