Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 09: Từ 0327 – 读书

《读》的笔顺动画写字动画演示

《读》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《读》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《书》的笔顺动画写字动画演示

《书》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《书》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我十分喜欢读书。
 • Phồn thể: 我十分喜歡讀書。
 • Pinyin: Wǒ shífēn xǐhuan dúshū.
 • Tiếng Bồi: ủa sứ phân xỉ hoan tú su.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi thích đọc rất nhiều sách.
 • Dịch tiếng Anh: I’m really fond of reading.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 她贪婪地读书。
 • Phồn thể: 她貪婪地讀書。
 • Pinyin: Tā tānlán de dúshū.
 • Tiếng Bồi: tha than lán tợ tú su.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy muốn đọc quá nhiều thứ.
 • Dịch tiếng Anh: She reads voraciously.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 09

Comments