Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 09: Từ 0333 – 指出

《指》的笔顺动画写字动画演示

《指》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《指》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《出》的笔顺动画写字动画演示

《出》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《出》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他很快指出妻子的缺点。
 • Phồn thể: 他很快指出妻子的缺點。
 • Pinyin: Tā hěnkuài zhǐchū qīzǐ de quēdiǎn.
 • Tiếng Bồi: tha hẩn khoai chử chu chi chử tợ chuê tẻn.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy nhanh chóng chỉ ra lỗi lầm của vợ.
 • Dịch tiếng Anh: He was quick to point out his wife‘s failings.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 他直截了当地指出她错了。
 • Phồn thể: 他直截了當地指出她錯了。
 • Pinyin: Tā zhíjiéliǎodàng de zhǐchū tā cuòle.
 • Tiếng Bồi: tha chứ chía lẻo tang tợ chử chu tha chua lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy cho rằng cô ấy đã sai.
 • Dịch tiếng Anh: He told her straight out that she was wrong.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 09

Comments