Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 09: Từ 0343 – 语音

《语》的笔顺动画写字动画演示

《语》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《语》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《音》的笔顺动画写字动画演示

《音》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《音》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 接到了语音信箱。
 • Phồn thể: 接到了語音信箱。
 • Pinyin: Jiē dàole yǔyīn xìnxiāng.
 • Tiếng Bồi: chia tao lợ dủy in xin xeng.
 • Dịch tiếng Việt: Nhận được thư hội thoại.
 • Dịch tiếng Anh: I got her voice mail.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 论语音的功能。
 • Phồn thể: 論語音的功能。
 • Pinyin: Lún yǔyīn de gōngnéng.
 • Tiếng Bồi: luấn dủy in tợ cung nấng.
 • Dịch tiếng Việt: Chức năng của lời nói.
 • Dịch tiếng Anh: The Function of the Phonemes.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 09

Comments