Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 09: Từ 0349 – 有意思

《有》的笔顺动画写字动画演示

《有》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《有》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《意》的笔顺动画写字动画演示

《意》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《意》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《思》的笔顺动画写字动画演示

《思》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《思》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 京剧很有意思。
 • Phồn thể: 京劇很有意思。
 • Pinyin: Jīngjù hěn yǒuyìsi.
 • Tiếng Bồi: chinh chuy hấn dẩu i sư.
 • Dịch tiếng Việt: Nhạc opera ở Bắc Kinh rất thú vị.
 • Dịch tiếng Anh: Chinese opera is interesting.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 这确实很有意思。
 • Phồn thể: 這確實很有意思。
 • Pinyin: Zhè quèshí hěn yǒuyìsi.
 • Tiếng Bồi: chưa chuê sứ hấn dẩu i sư.
 • Dịch tiếng Việt: Điều này thật thú vị.
 • Dịch tiếng Anh: It’s really interesting.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 09

Comments