Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 10: Từ 0373 – 当做

《当》的笔顺动画写字动画演示

《当》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《当》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《做》的笔顺动画写字动画演示

《做》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《做》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 当做生意
 • Phồn thể: 就當做生意。
 • Pinyin: Jiù dàngzuò shēngyì.
 • Tiếng Bồi: chiêu tang chua sâng i.
 • Dịch tiếng Việt: Cũng coi như đang kinh doanh.
 • Dịch tiếng Anh: I’m business Kinsky.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 事情当做
 • Phồn thể: 此類事情決不應當做。
 • Pinyin: Cǐ lèi shìqíng jué bù yìng dàng zuò.
 • Tiếng Bồi: chử lây sư chính chuế bú inh tang chua.
 • Dịch tiếng Việt: Những điều như vậy không nên được thực hiện.
 • Dịch tiếng Anh: Such things ought not to be done.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 10

Comments