Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 10: Từ 0391 – 点钟

《点》的笔顺动画写字动画演示

《点》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《点》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《钟》的笔顺动画写字动画演示

《钟》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《钟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 八点钟可以。
 • Phồn thể: 八點鐘可以。
 • Pinyin: Bā diǎn zhōng kěyǐ.
 • Tiếng Bồi: ba tẻn chung khứa ỉ.
 • Dịch tiếng Việt: Tám giờ là ổn đó.
 • Dịch tiếng Anh: Eight o’clock is fine.

Ví dụ 2:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 明晚七點鐘。
 • Pinyin: Míng wǎn qī diǎn zhōng.
 • Tiếng Bồi: mính oản chi tẻn chung.
 • Dịch tiếng Việt: Đúng bảy giờ tối mai.
 • Dịch tiếng Anh: At 7: 00 tomorrow evening.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 10

Comments