Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 10: Từ 0392 – 钟头

《钟》的笔顺动画写字动画演示

《钟》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《钟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《头》的笔顺动画写字动画演示

《头》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《头》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 钟头
 • Phồn thể: 兩個鐘頭前。
 • Pinyin: Liǎng gè zhōngtóu qián.
 • Tiếng Bồi: lẻng cưa chung thấu chén.
 • Dịch tiếng Việt: Hai tiếng trước.
 • Dịch tiếng Anh: About two hours ago.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 钟头
 • Phồn thể: 我等了一個鐘頭。
 • Pinyin: Wǒ děngle yīgè zhōngtóu.
 • Tiếng Bồi: úa tẩng lợ í cưa chung thấu.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi đã đợi 1 tiếng rồi.
 • Dịch tiếng Anh: I waited an hour.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 10

Comments