Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 11: Từ 0402 – 问好

《问》的笔顺动画写字动画演示

《问》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《问》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《好》的笔顺动画写字动画演示

《好》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《好》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 妈妈问好
 • Phồn thể: 代我向你媽媽問好。
 • Pinyin: Dài wǒ xiàng nǐ māmā wènhǎo.
 • Tiếng Bồi: tai ủa xeng nỉ ma ma uân hảo.
 • Dịch tiếng Việt: Thay tôi gửi lời chào đến mẹ của bạn.
 • Dịch tiếng Anh: Please send my regards to your mother.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 愉快朋友问好
 • Phồn thể: 他愉快地向他的朋友問好。
 • Pinyin: Tā yúkuài dì xiàng tā de péngyǒu wènhǎo.
 • Tiếng Bồi: tha dúy khoai ti xeng tha tợ pấng dẩu uân hảo.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy vui vẻ chào hỏi bạn bè.
 • Dịch tiếng Anh: He greeted his friend jovially.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 11

Comments