Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 11: Từ 0405 – 四方

《四》的笔顺动画写字动画演示

《四》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《四》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《方》的笔顺动画写字动画演示

《方》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《方》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể : 因为四方
 • Phồn thể: 因為你志在四方。
 • Pinyin: Yīnwèi nǐ zhì zài sìfāng.
 • Tiếng Bồi: in uây nỉ chư chai sư phang.
 • Dịch tiếng Việt: Bởi vì bạn có trí tại tứ phương.
 • Dịch tiếng Anh: Cause you wanted something else.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我们欢迎四方宾客
 • Phồn thể: 我們歡迎四方賓客。
 • Pinyin: Wǒmen huānyíng sìfāng bīnkè.
 • Tiếng Bồi: ủa mân hoan ính sư phang bin khưa.
 • Dịch tiếng Việt: Chúng tôi chào đón khách từ khắp mọi nơi.
 • Dịch tiếng Anh: We welcome guests from anywhere.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 11

Comments