Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 11: Từ 0415 – 百万

《百》的笔顺动画写字动画演示

《百》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《百》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《万》的笔顺动画写字动画演示

《万》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《万》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 百万英镑且慢
 • Phồn thể: 百萬英鎊, 且慢。
 • Pinyin: Bǎi wàn yīngbàng, qiěmàn.
 • Tiếng Bồi: bải oan inh bang, chía man.
 • Dịch tiếng Việt: Một triệu bảng, chờ đã.
 • Dịch tiếng Anh: A million poundswait a moment.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 数百万细菌!
 • Phồn thể: 數以百萬的細菌會死!
 • Pinyin: Shù yǐ bǎi wàn de xìjùn huì sǐ!
 • Tiếng Bồi: su í bải oan tợ xi chuân huây sử!
 • Dịch tiếng Việt: Hàng triệu vi khuẩn sẽ chết!
 • Dịch tiếng Anh: Millions of germs will die!


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 11

Comments