Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 11: Từ 0424 – 住口

《住》的笔顺动画写字动画演示

《住》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《住》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《口》的笔顺动画写字动画演示

《口》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《口》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 住口
 • Phồn thể: 住口。
 • Pinyin: Zhùkǒu.
 • Tiếng Bồi: chu khẩu.
 • Dịch tiếng Việt: Im miệng.
 • Dịch tiếng Anh: Please shut up.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 住口
 • Phồn thể: 你給我住口!
 • Pinyin: Nǐ gěi wǒ zhùkǒu!
 • Tiếng Bồi: nỉ cấy ủa chu khẩu!
 • Dịch tiếng Việt: Mày câm miệng lại cho tao!
 • Dịch tiếng Anh: Hold your tongue!


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 11

Comments