Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 11: Từ 0429 – 日元

《日》的笔顺动画写字动画演示

《日》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《日》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《元》的笔顺动画写字动画演示

《元》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《元》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 银行兑换日元
 • Phồn thể: 我想去銀行兌換五萬日元。
 • Pinyin: Wǒ xiǎng qù yínháng duìhuàn wǔ wàn rì yuán.
 • Tiếng Bồi: úa xẻng chuy ính háng tuây hoan ủ oan rư doén.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi muốn đến ngân hàng để đổi 50.000 yên.
 • Dịch tiếng Anh: I want to go to the bank and exchange 50,000 yen into RMB.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 日元可以
 • Phồn thể: 日元可以嗎?
 • Pinyin: Rì yuán kěyǐ ma?
 • Tiếng Bồi: rư doén khứa ỉ ma?
 • Dịch tiếng Việt: Đồng yên có được không?
 • Dịch tiếng Anh: May I pay in Japanese yen?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 11

Comments