Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 11: Từ 0432 – 远近

《远》的笔顺动画写字动画演示

《远》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《远》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《近》的笔顺动画写字动画演示

《近》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《近》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 不论远近
 • Phồn thể: 不論遠近我都去。
 • Pinyin: Bùlùn yuǎnjìn wǒ dōu qù.
 • Tiếng Bồi: bú luân doẻn chin ủa tâu chuy.
 • Dịch tiếng Việt: Bất luận xa gần thế nào tôi cũng đi.
 • Dịch tiếng Anh: I’ll go no matter how far it is.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我朋友的才智远近闻名。
 • Phồn thể: 我朋友的才智遠近聞名。
 • Pinyin: Wǒ péngyǒu de cáizhì yuǎnjìn wénmíng.
 • Tiếng Bồi: ủa pấng dẩu tợ chái sư doẻn chin uấn mính.
 • Dịch tiếng Việt: Bạn tôi nổi tiếng với tài năng của mình.
 • Dịch tiếng Anh: My friend is famous for his wit.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 11

Comments