Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 11: Từ 0437 – 学院

《学》的笔顺动画写字动画演示

《学》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《学》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《院》的笔顺动画写字动画演示

《院》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《院》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 学院可以大家辩护
 • Phồn thể: 學院可以為大家辯護。
 • Pinyin: Xuéyuàn kěyǐ wéi dàjiā biànhù.
 • Tiếng Bồi: xuế doen khứa ỉ uấy ta cha ben hu.
 • Dịch tiếng Việt: Học viện có thể bảo vệ tất cả mọi người.
 • Dịch tiếng Anh: The College can make a stand for everyone.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 烹饪学院
 • Phồn thể: 烹飪學院。
 • Pinyin: Pēngrèn xuéyuàn.
 • Tiếng Bồi: pâng rân xuế doen.
 • Dịch tiếng Việt: Trường dạy nấu ăn.
 • Dịch tiếng Anh: Culinary school.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 11

Comments