Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 11: Từ 0438 – 住院

《住》的笔顺动画写字动画演示

《住》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《住》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《院》的笔顺动画写字动画演示

《院》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《院》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 住院诊疗1000
 • Phồn thể: 這次住院診療費才1000塊。
 • Pinyin: Zhècì zhùyuàn zhěnliáo fèi cái 1000 kuài.
 • Tiếng Bồi: chưa chư chu doen chẩn láo phây chái i chen khoai.
 • Dịch tiếng Việt: Viện phí chỉ tốn 1.000 nhân dân tệ.
 • Dịch tiếng Anh: The inhospital treatment only costs 1000 yuan.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 弗住院
 • Phồn thể: 弗蘭克住院了。
 • Pinyin: Fúlánkè zhùyuànle.
 • Tiếng Bồi: phú lán khưa chu doen lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Frank phải nhập viện.
 • Dịch tiếng Anh: Frank is in hospital.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 11

Comments