Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 11: Từ 0440 – 南边

《南》的笔顺动画写字动画演示

《南》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《南》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《边》的笔顺动画写字动画演示

《边》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《边》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 这条路向南边延伸。
 • Phồn thể: 這條路向南邊延伸。
 • Pinyin: Zhè tiáo lùxiàng nánbian yánshēn.
 • Tiếng Bồi: chưa théo lu xeng nán ben dén sân.
 • Dịch tiếng Việt: Con đường này kéo dài về phía nam.
 • Dịch tiếng Anh: This road proceeds towards the south.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 南边
 • Phồn thể: 風從南邊吹來。
 • Pinyin: Fēng cóng nánbian chuī lái.
 • Tiếng Bồi: phâng chúng nán ben chuây lái.
 • Dịch tiếng Việt: Gió thổi từ phía nam.
 • Dịch tiếng Anh: The wind blows from south.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 11

Comments