Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0441 – 南海

《南》的笔顺动画写字动画演示

《南》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《南》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《海》的笔顺动画写字动画演示

《海》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《海》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 南海渔村
 • Phồn thể: 南海漁村。
 • Pinyin: Nánhǎi yúcūn.
 • Tiếng Bồi: nán hải dúy chuân.
 • Dịch tiếng Việt: Làng chài Nam Hải.
 • Dịch tiếng Anh: This is Nan hai Fishing Village.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 河流南海
 • Phồn thể: 這條河流入南海。
 • Pinyin: Zhè tiáo hé liúrù nánhǎi.
 • Tiếng Bồi: chưa théo hứa liếu nán hải.
 • Dịch tiếng Việt: Dòng sông này chảy ra Biển Đông.
 • Dịch tiếng Anh: This river empties into the South Sea.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments