Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0448 – 故事

《故》的笔顺动画写字动画演示

《故》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《故》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《事》的笔顺动画写字动画演示

《事》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《事》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 爷爷知道无数故事
 • Phồn thể: 爺爺知道無數的故事。
 • Pinyin: Yéyé zhīdào wú shǔ de gùshì.
 • Tiếng Bồi: dế dế chư tao ú sủ tợ cu sư.
 • Dịch tiếng Việt: Ông nội biết vô số câu chuyện.
 • Dịch tiếng Anh: Grandpa knows an ocean of stores.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 故事接近事实
 • Phồn thể: 他的故事很接近事實。
 • Pinyin: Tā de gùshì hěn jiējìn shìshí.
 • Tiếng Bồi: tha hẩn cu sư hẩn chia chia sư sứ.
 • Dịch tiếng Việt: Câu chuyện của anh ấy rất gần với sự thật.
 • Dịch tiếng Anh: His story hit close to home.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments