Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0449 – 做事

《做》的笔顺动画写字动画演示

《做》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《做》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《事》的笔顺动画写字动画演示

《事》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《事》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 做事道德
 • Phồn thể: 他做事很不道德。
 • Pinyin: Tā zuòshì hěn bù dàodé.
 • Tiếng Bồi: tha chua sư hẩn bú tao tứa.
 • Dịch tiếng Việt: Việc anh ấy làm rất vô đạo đức.
 • Dịch tiếng Anh: He behaved unethically.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 海运公司做事
 • Phồn thể: 他在海運公司做事。
 • Pinyin: Tā zài hǎiyùn gōngsī zuòshì.
 • Tiếng Bồi: tha chai hải duyn cung sư chua sư.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy làm việc cho các công ty vận chuyển.
 • Dịch tiếng Anh: He works for a shipping line.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments