Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0450 – 办事

《办》的笔顺动画写字动画演示

《办》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《办》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《事》的笔顺动画写字动画演示

《事》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《事》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 办事总是规矩
 • Phồn thể: 他辦事總是規矩。
 • Pinyin: Tā bànshì zǒng shì guījǔ.
 • Tiếng Bồi: tha ban sư chủng sư quây chủy.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy luôn cư xử đúng mực.
 • Dịch tiếng Anh: He always plays by the rules.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 办事
 • Phồn thể: 她辦事去了。
 • Pinyin: Tā bànshì qùle.
 • Tiếng Bồi: tha ban sư chuy lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy đã đi làm rồi.
 • Dịch tiếng Anh: She went off on some errand.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments