Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0452 – 没事儿

《没》的笔顺动画写字动画演示

《没》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《没》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《事》的笔顺动画写字动画演示

《事》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《事》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《儿》的笔顺动画写字动画演示

《儿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《儿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 你
 • Phồn thể: 你沒事兒吧?
 • Pinyin: Nǐ méishì er ba?
 • Tiếng Bồi: nỉ mấy sư ơ ba?
 • Dịch tiếng Việt: Bạn có sao không?
 • Dịch tiếng Anh: Are you all right?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 谢谢
 • Phồn thể: 沒事兒,謝謝。
 • Pinyin: Méishì er, xièxiè
 • Tiếng Bồi: mấy sư ơ, xia xia.
 • Dịch tiếng Việt: Không sao đâu, cảm ơn.
 • Dịch tiếng Anh: Oh, I’m coolThanks.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments