Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0458 – 地面

《地》的笔顺动画写字动画演示

《地》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《地》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《面》的笔顺动画写字动画演示

《面》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《面》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 地面覆盖
 • Phồn thể: 地面被白雪覆蓋。
 • Pinyin: Dìmiàn bèi báixuě fùgài.
 • Tiếng Bồi: ti men bây bái xuể phu cai.
 • Dịch tiếng Việt: Mặt đất phủ đầy tuyết.
 • Dịch tiếng Anh: The ground was covered with snow.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 地面上铺满了花瓣。
 • Phồn thể: 地面上鋪滿了花瓣。
 • Pinyin: Dìmiàn shàng pù mǎnle huābàn.
 • Tiếng Bồi: ti men sang pu mản lợ hoa ban.
 • Dịch tiếng Việt: Mặt đất phủ đầy cánh hoa.
 • Dịch tiếng Anh: The ground was flaked with flower petals.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments

6  +  3  =