Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0469 – 南部

《南》的笔顺动画写字动画演示

《南》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《南》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《部》的笔顺动画写字动画演示

《部》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《部》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 气候法国南部那样温和
 • Phồn thể: 氣候像法國南部那樣溫和。
 • Pinyin: Qìhòu xiàng fàguó nánbù nàyàng wēnhé.
 • Tiếng Bồi: chi hâu xeng pha cúa nán bú na dang uân hứa.
 • Dịch tiếng Việt: Khí hậu ôn hòa như ở miền Nam nước Pháp.
 • Dịch tiếng Anh: The climate had the softness of the south of France.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 城市南部工作
 • Phồn thể: 他在這座城市的南部工作。
 • Pinyin: Tā zài zhè zuò chéngshì de nánbù gōngzuò.
 • Tiếng Bồi: tha chai chưa chua chấng sư tợ nán bu cung chua.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy làm việc ở phía nam thành phố.
 • Dịch tiếng Anh: He works in the south part of this city.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments