Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0471 – 北面

《北》的笔顺动画写字动画演示

《北》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《北》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《面》的笔顺动画写字动画演示

《面》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《面》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 厕所院子北面
 • Phồn thể: 廁所在院子的北面。
 • Pinyin: Cèsuǒ zài yuànzi de běimiàn.
 • Tiếng Bồi: chưa sủa chai doen chự tợ bẩy men.
 • Dịch tiếng Việt: Nhà vệ sinh ở phía bắc của sân.
 • Dịch tiếng Anh: The toilet is in the north of the courtyard.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 湖北湖南北面
 • Phồn thể: 湖北在湖南北面。
 • Pinyin: Húběi zài húnán běimiàn.
 • Tiếng Bồi: hú bẩy chai hú nán bẩy men.
 • Dịch tiếng Việt: Hồ Bắc nằm ở phía bắc Hồ Nam.
 • Dịch tiếng Anh: Hubei is on the north of Hunan.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments