Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0474 – 将要

《将》的笔顺动画写字动画演示

《将》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《将》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《要》的笔顺动画写字动画演示

《要》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《要》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他们将要到达教堂
 • Phồn thể: 他們將要到達教堂。
 • Pinyin: Tāmen jiāngyào dàodá jiàotáng.
 • Tiếng Bồi: tha mân cheng dao tao tá cheo tháng.
 • Dịch tiếng Việt: Họ sẽ đến nhà thờ.
 • Dịch tiếng Anh: They’ll be getting to the church in a minute.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 而且将要
 • Phồn thể: 而且我將要哭。
 • Pinyin: Érqiě wǒ jiāngyào kū.
 • Tiếng Bồi: ớ chía ủa cheng dao khu.
 • Dịch tiếng Việt: Và tôi sẽ khóc.
 • Dịch tiếng Anh: And am gonna cry.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments