Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0475 – 东边

《东》的笔顺动画写字动画演示

《东》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《东》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《边》的笔顺动画写字动画演示

《边》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《边》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 东边
 • Phồn thể: 風是從東邊刮來的。
 • Pinyin: Fēng shì cóng dōngbian guā lái de.
 • Tiếng Bồi: phâng sư chúng tung ben qua lái tợ.
 • Dịch tiếng Việt: Gió từ phía đông thổi tới.
 • Dịch tiếng Anh: The winds are easterly.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 宿舍图书馆东边
 • Phồn thể: 宿舍在圖書館的東邊。
 • Pinyin: Sùshè zài túshū guǎn de dōngbian.
 • Tiếng Bồi: su sưa chai thú su quản tợ tung ben.
 • Dịch tiếng Việt: Kí túc xá nằm ở phía đông của thư viện.
 • Dịch tiếng Anh: The dormitory is east the library.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments