Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 13: Từ 0484 – 加以

《加》的笔顺动画写字动画演示

《加》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《加》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《以》的笔顺动画写字动画演示

《以》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《以》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 她因受辱而立即加以反击。
 • Phồn thể: 她因受辱而立即加以反擊。
 • Pinyin: Tā yīn shòurǔ ér lìjí jiāyǐ fǎnjí.
 • Tiếng Bồi: tha in sâu rủ ớ li chí cha í phản chí.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy ập tức đáp trả vì bị xúc phạm.
 • Dịch tiếng Anh: She shot a retort to the insult.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 一些绿颜色
 • Phồn thể: 加一些黑漆以加深綠漆的顏色。
 • Pinyin: Jiā yīxiē hēi qī yǐ jiāshēn lǜ qī de yánsè.
 • Tiếng Bồi: cha i xia hây chi ỉ cha sân luy chi tợ dén sưa.
 • Dịch tiếng Việt: Làm tối màu sơn xanh bằng cách thêm một chút sơn đen.
 • Dịch tiếng Anh: Darken the green paint by adding black paint.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 13

Comments