Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 13: Từ 0491 – 反动

《反》的笔顺动画写字动画演示

《反》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《反》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《动》的笔顺动画写字动画演示

《动》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《动》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 那些顽固反动
 • Phồn thể: 那些人頑固且反動。
 • Pinyin: Nàxiē rén wángù qiě fǎndòng.
 • Tiếng Bồi: na xia rấn oán cu chía phản tung.
 • Dịch tiếng Việt: Những người đó bướng bỉnh và phản động.
 • Dịch tiếng Anh: The men are hidebound and reactionary.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 反动统治注定垮台
 • Phồn thể: 反動統治注定要垮台。
 • Pinyin: Fǎndòng tǒngzhì zhùdìng yào kuǎtái.
 • Tiếng Bồi: phản tung thủng chư chu tinh dao khỏa thái.
 • Dịch tiếng Việt: Kết quả của phản động là thất bại.
 • Dịch tiếng Anh: The reactionary rule is doomed.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 13

Comments