Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 13: Từ 0498 – 年青

《青》的笔顺动画写字动画演示

《青》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《青》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 年青
 • Phồn thể: 年青人不會放過你。
 • Pinyin: Niánqīng rén bù huì fàngguò nǐ.
 • Tiếng Bồi: nén chinh rấn bú huây phang cua nỉ.
 • Dịch tiếng Việt: Những người trẻ tuổi không thể đánh bại anh.
 • Dịch tiếng Anh: The youth can beat you.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 一位年青的美国军人。
 • Phồn thể: 一位年青的美國軍人。
 • Pinyin: Yī wèi niánqīng dì měiguó jūnrén.
 • Tiếng Bồi: i uây nén chinh ti mẩy cúa chuân rấn.
 • Dịch tiếng Việt: Một người lính Mỹ trẻ tuổi.
 • Dịch tiếng Anh: A young American serviceman.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 13

Comments

76  +    =  81