Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 13: Từ 0500 – 晴天

《晴》的笔顺动画写字动画演示

《晴》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《晴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《天》的笔顺动画写字动画演示

《天》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《天》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 喜欢晴天
 • Phồn thể: 我喜歡晴天。
 • Pinyin: Wǒ xǐhuān qíngtiān.
 • Tiếng Bồi: úa xỉ hoan chinh then.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi thích trời nắng.
 • Dịch tiếng Anh: I like sunny day.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 听说晴天
 • Phồn thể: 聽說是晴天。
 • Pinyin: Tīng shuō shì qíngtiān.
 • Tiếng Bồi: thinh sua sư chính then.
 • Dịch tiếng Việt: Nghe nói trời nắng.
 • Dịch tiếng Anh: I heard it was sunny.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 13

Comments

1  +  8  =