Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 13: Từ 0513 – 之间

《之》的笔顺动画写字动画演示

《之》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《之》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《间》的笔顺动画写字动画演示

《间》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《间》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 突然之间
 • Phồn thể: 他突然之間停下了。
 • Pinyin: Tā túrán zhī jiān tíng xiàle.
 • Tiếng Bồi: tha thú rán chư chen thính xa lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy đột nhiên dừng lại.
 • Dịch tiếng Anh: He stopped suddenly.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我们之间默契
 • Phồn thể: 我們倆之間很有默契。
 • Pinyin: Wǒmen liǎ zhī jiān hěn yǒu mòqì.
 • Tiếng Bồi: ủa mân lẻ chư chen hấn dẩu mua chi.
 • Dịch tiếng Việt: Có một thỏa thuận ngầm giữa hai chúng tôi.
 • Dịch tiếng Anh: There’s a tacit agreement between us.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 13

Comments

29  +    =  30