Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 13: Từ 0519 – 拿去

《拿》的笔顺动画写字动画演示

《拿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《拿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《去》的笔顺动画写字动画演示

《去》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《去》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 通通
 • Phồn thể: 通通拿去吧。
 • Pinyin: Tōngtōng ná qù ba.
 • Tiếng Bồi: thung thung ná chuy ba.
 • Dịch tiếng Việt: Mau mang đi đi.
 • Dịch tiếng Anh: Take them all.

Ví dụ 2:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 拿去買車吧。
 • PinyinL Ná qù mǎi chē ba.
 • Tiếng Bồi: ná chuy mải chưa ba.
 • Dịch tiếng Việt: Cầm lấy đi mua xe đi.
 • Dịch tiếng Anh: Go buy yourself a car.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 13

Comments

  +  40  =  45