Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 14: Từ 0529 – 进去

《进》的笔顺动画写字动画演示

《进》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《进》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《去》的笔顺动画写字动画演示

《去》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《去》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 担心
 • Phồn thể: 別擔心,我帶你進去。
 • Pinyin: Bié dānxīn, wǒ dài nǐ jìnqù.
 • Tiếng Bồi: bía tan xin, ủa tai nỉ chin chuy.
 • Dịch tiếng Việt: Đừng lo lắng, tôi sẽ đưa bạn vào.
 • Dịch tiếng Anh: Don’t worry, I’ll take you in.

Ví dụ 2:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 可別進去啊!
 • Pinyin: Kě bié jìnqù a!
 • Tiếng Bồi: khửa bía chin chuy a!
 • Dịch tiếng Việt: Đừng vào trong!
 • Dịch tiếng Anh: Don’t go in!


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 14

Comments

  +  39  =  45