Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 15: Từ 0581 – 花园

《花》的笔顺动画写字动画演示

《花》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《花》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《园》的笔顺动画写字动画演示

《园》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《园》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 今天下午打扫花园
 • Phồn thể: 今天下午我要打掃花園。
 • Pinyin: Jīntiān xiàwǔ wǒ yào dǎsǎo huāyuán.
 • Tiếng Bồi: chin then xa ú ủa dao tá sảo hoa doén.
 • Dịch tiếng Việt: Chiều nay tôi muốn dọn dẹp hoa viên.
 • Dịch tiếng Anh: I want to do the garden this afternoon.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 花园
 • Phồn thể: 這座花園朝南。
 • Pinyin: Zhè zuò huāyuán cháo nán.
 • Tiếng Bồi: chưa chua hoa doén cháo nán.
 • Dịch tiếng Việt: Hoa viên hướng về phía nam.
 • Dịch tiếng Anh: The garden faces south.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments

44  +    =  53