Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 16: Từ 0612 – 火气

《火》的笔顺动画写字动画演示

《火》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《火》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《气》的笔顺动画写字动画演示

《气》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《气》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 火气
 • Phồn thể: 你對我火氣很大?
 • Pinyin: Nǐ duì wǒ huǒqì hěn dà?
 • Tiếng Bồi: nỉ tuây úa hủa chi hẩn ta?
 • Dịch tiếng Việt: Bạn rất giận tôi sao?
 • Dịch tiếng Anh: You got a bug up your ass about me?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 不久火气
 • Phồn thể: 不久他的火氣就消了。
 • Pinyin: Bùjiǔ tā de huǒqì jiù xiāole.
 • Tiếng Bồi: bu chiểu tha tợ hủa chi chiêu xeo lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Chẳng mấy chốc cơn giận của anh ấy đã biến mất.
 • Dịch tiếng Anh: It was not long before his anger melted.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments

3  +  3  =