Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 16: Từ 0616 – 吃饭

《吃》的笔顺动画写字动画演示

《吃》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《吃》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《饭》的笔顺动画写字动画演示

《饭》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《饭》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 吃饭
 • Phồn thể: 還有誰去吃飯了?
 • Pinyin: Hái yǒu shuí qù chīfànle?
 • Tiếng Bồi: hái dẩu suấy chuy chư phan lợ?
 • Dịch tiếng Việt: Còn ai ăn tối nữa không?
 • Dịch tiếng Anh: Who else was at the dinner?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 他同朋友在一起吃饭。
 • Phồn thể: 他同朋友在一起吃飯。
 • Pinyin: Tā tóng péngyǒu zài yīqǐ chīfàn.
 • Tiếng Bồi: tha thúng pấng dẩu chai i chỉ chư phan.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy đi ăn với bạn bè.
 • Dịch tiếng Anh: He is eating with friends.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments

  +  81  =  88