Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 16: Từ 0623 – 红色

《红》的笔顺动画写字动画演示

《红》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《红》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《色》的笔顺动画写字动画演示

《色》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《色》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 喜欢红色
 • Phồn thể: 我喜歡紅色。
 • Pinyin: Wǒ xǐhuān hóngsè.
 • Tiếng Bồi: úa xỉ hoan húng sưa.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi thích màu đỏ.
 • Dịch tiếng Anh: I like the red color.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 天空红色浸染
 • Phồn thể: 天空被紅色浸染。
 • Pinyin: Tiānkōng bèi hóngsè jìnrǎn.
 • Tiếng Bồi: then khung bây húng sưa chin rản.
 • Dịch tiếng Việt: Bầu trời nhuộm đỏ.
 • Dịch tiếng Anh: The sky reddened.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments