Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 16: Từ 0633 – 单号

《单》的笔顺动画写字动画演示

《单》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《单》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《号》的笔顺动画写字动画演示

《号》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《号》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 单号座位入口
 • Phồn thể: 這是單號座位入口。
 • Pinyin: Zhè shì dān hào zuòwèi rùkǒu.
 • Tiếng Bồi: chưa sư tan hao chua uây ru khẩu.
 • Dịch tiếng Việt: Đây là lối vào dành cho số lẻ.
 • Dịch tiếng Anh: This entrance is for odd numbers.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 沿这条街走,在左边的是单号。
 • Phồn thể: 沿這條街走,在左邊的是單號。
 • Pinyin: Yán zhè tiáo jiē zǒu, zài zuǒbiān de shì dān hào.
 • Tiếng Bồi: dén chưa théo chia chẩu, chai chẩu ben tợ sư tan hao.
 • Dịch tiếng Việt: Đi dọc theo con phố này, bên trái là số lẻ.
 • Dịch tiếng Anh: The odd numbers are on the left as you walk up the street.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments

7  +  1  =