Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 16: Từ 0635 – 度过

《度》的笔顺动画写字动画演示

《度》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《度》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《过》的笔顺动画写字动画演示

《过》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《过》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他们帮助度过难关
 • Phồn thể: 他們幫助度過難關。
 • Pinyin: Tāmen bāngzhù dùguò nánguān.
 • Tiếng Bồi: tha mân bang chu tu cua nấn quan.
 • Dịch tiếng Việt: Giúp họ vượt qua những khó khăn.
 • Dịch tiếng Anh: The helped over the business to survive the disaster.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 度过非常烦心
 • Phồn thể: 我度過了非常煩心的一天。
 • Pinyin: Wǒ dùguòle fēicháng fánxīn de yītiān.
 • Tiếng Bồi: ủa tu cua lợ phây cháng phán xin tợ i then.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi đã trải qua một ngày rất khó chịu.
 • Dịch tiếng Anh: I’ve had an exasperating day.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments

  +  13  =  19