Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 16: Từ 0638 – 都市

《都》的笔顺动画写字动画演示

《都》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《都》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《市》的笔顺动画写字动画演示

《市》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《市》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 都市夜生活丰富多彩
 • Phồn thể: 都市的夜生活豐富多彩。
 • Pinyin: Dūshì de yèshēnghuó fēngfù duōcǎi.
 • Tiếng Bồi: tu sư tợ dê sâng húa phâng phu tua chải.
 • Dịch tiếng Việt: Cuộc sống về đêm của thành phố rất phong phú và đa dạng.
 • Dịch tiếng Anh: The city‘s nightlife is rich and varied.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 喜欢远离都市
 • Phồn thể: 週末時我喜歡遠離都市。
 • Pinyin: Zhōumò shí wǒ xǐhuān yuǎnlí dūshì.
 • Tiếng Bồi: châu mua sứ úa xỉ hoan doẻn lí tu sư.
 • Dịch tiếng Việt: Cuối tuần tôi thích rời khỏi thành phố.
 • Dịch tiếng Anh: I like to get away from town on weekends.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments

  +  88  =  89