Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 17: Từ 0641 – 地带

《地》的笔顺动画写字动画演示

《地》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《地》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《带》的笔顺动画写字动画演示

《带》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《带》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 剧院位于中心地带
 • Phồn thể: 劇院位於中心地帶。
 • Pinyin: Jùyuàn wèiyú zhōngxīn dìdài.
 • Tiếng Bồi: chu doen uây dúy chung xin ti tai.
 • Dịch tiếng Việt: Nhà hát nằm ở khu trung tâm.
 • Dịch tiếng Anh: The theater is centrally located.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 罪犯放逐沙漠地带
 • Phồn thể: 罪犯們被放逐到沙漠地帶。
 • Pinyin: Zuìfànmen bèi fàngzhú dào shāmò dìdài.
 • Tiếng Bồi: chuây phan mân bây phang chú tao sa mua ti tai.
 • Dịch tiếng Việt: Những tên tội phạm bị đày đến sa mạc.
 • Dịch tiếng Anh: The criminals were deported to the desert region.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 17

Comments