Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 17: Từ 0645 – 飞机票

《飞》的笔顺动画写字动画演示

《飞》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《飞》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《机》的笔顺动画写字动画演示

《机》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《机》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《票》的笔顺动画写字动画演示

《票》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《票》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 买好机票
 • Phồn thể: 我已買好了飛機票。
 • Pinyin: Wǒ yǐ mǎi hǎole fēijī piào.
 • Tiếng Bồi: úa ỉ má hảo lợ phây chi peo.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi đã mua được vé máy bay rồi.
 • Dịch tiếng Anh: I have bought the plane ticket.

Ví dụ 2:

 • Giản thể:机票近来惊人
 • Phồn thể: 飛機票近來貴得驚人。
 • Pinyin: Fēijī piào jìnlái guì dé jīngrén.
 • Tiếng Bồi: phây chi peo chin lái quây tứa chinh rấn.
 • Dịch tiếng Việt: Vé máy bay gần đây rất đắt đỏ.
 • Dịch tiếng Anh: Airfare seems to be atrocious nowadays.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 17

Comments

  +  37  =  45