Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 17: Từ 0650 – 近视

《近》的笔顺动画写字动画演示

《近》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《近》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《视》的笔顺动画写字动画演示

《视》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《视》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 近视可以星期纠正
 • Phồn thể: 近視可以在一個星期內糾正。
 • Pinyin: Jìnshì kěyǐ zài yīgè xīngqí nèi jiūzhèng.
 • Tiếng Bồi: chin sư khứa ỉ chai í cưa xinh chí nây chiêu châng.
 • Dịch tiếng Việt: Cận thị có thể được điều chỉnh và trong vòng một tuần.
 • Dịch tiếng Anh: The short-sightedness can be corrected and within a week.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 近视
 • Phồn thể: 你近視嗎?
 • Pinyin: Nǐ jìnshì ma?
 • Tiếng Bồi: nỉ chin sư ma?
 • Dịch tiếng Việt: Cậu bị cận thị sao?
 • Dịch tiếng Anh: Are you nearsighted?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 17

Comments

9  +  1  =