Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 17: Từ 0658 – 洗衣机

《洗》的笔顺动画写字动画演示

《洗》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《洗》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《衣》的笔顺动画写字动画演示

《衣》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《衣》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《机》的笔顺动画写字动画演示

《机》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《机》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 洗衣机剧烈搅动衣服
 • Phồn thể: 洗衣機劇烈地攪動衣服。
 • Pinyin: Xǐyījī jùliè de jiǎodòng yīfú.
 • Tiếng Bồi: xỉ i chi chuy lia tợ chẻo tung i phú.
 • Dịch tiếng Việt: Máy giặt quay quần áo dữ dội.
 • Dịch tiếng Anh: The washing machine agitated the clothes violently.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 这种新型洗衣机畅销
 • Phồn thể: 這種新型洗衣機很暢銷。
 • Pinyin: Zhè zhǒng xīnxíng xǐyījī hěn chàngxiāo.
 • Tiếng Bồi: chưa chủng xin xính xỉ i chi hẩn chang xeo.
 • Dịch tiếng Việt: Loại máy giặt mới này rất phổ biến.
 • Dịch tiếng Anh: There is a ready market for this new type of washing machine.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 17

Comments

  +  58  =  62