Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 18: Từ 0682 – 毛衣

《毛》的笔顺动画写字动画演示

《毛》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《毛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《衣》的笔顺动画写字动画演示

《衣》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《衣》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 喜欢v毛衣
 • Phồn thể: 我喜歡v字領的毛衣。
 • Pinyin: Wǒ xǐhuān v zì lǐng de máoyī.
 • Tiếng Bồi: úa xỉ hoan v chư lỉnh tợ máo i.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi thích áo len cổ chữ V.
 • Dịch tiếng Anh: I like V-neck sweaters.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 毛衣
 • Phồn thể: 新買的毛衣嗎?
 • Pinyin: Xīn mǎi de máoyī ma?
 • Tiếng Bồi: xin mải tợ máo i ma?
 • Dịch tiếng Việt: Áo len mới sao?
 • Dịch tiếng Anh: New sweater?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments

2  +  3  =