Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 18: Từ 0688 – 民歌

《民》的笔顺动画写字动画演示

《民》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《民》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《歌》的笔顺动画写字动画演示

《歌》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《歌》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 她唱了一首民歌。
 • Phồn thể: 她唱了一首民歌。
 • Pinyin: Tā chàngle yī shǒu míngē.
 • Tiếng Bồi: tha chang lợ i sẩu mín cưa.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy đã hát một bài dân ca.
 • Dịch tiếng Anh: She sang a folk song.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 民歌
 • Phồn thể: 他在唱一首民歌。
 • Pinyin: Tā zài chàng yī shǒu míngē.
 • Tiếng Bồi: tha chai chang i sẩu mín cưa.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy đang hát một bài hát dân gian.
 • Dịch tiếng Anh: He is singing a folk song.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments

  +  28  =  32