Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 18: Từ 0689 – 民用

《民》的笔顺动画写字动画演示

《民》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《民》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《用》的笔顺动画写字动画演示

《用》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《用》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 这个民用机场
 • Phồn thể: 這個民用機場。
 • Pinyin: Zhège mínyòng jīchǎng.
 • Tiếng Bồi: chưa cưa mính dung chi chảng.
 • Dịch tiếng Việt: Đây là sân bay dân dụng.
 • Dịch tiếng Anh: This is a civilian airport exclusively.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 钻研民用建筑
 • Phồn thể: 他在鑽研民用建築學。
 • Pinyin: Tā zài zuānyán mínyòng jiàn zhù xué.
 • Tiếng Bồi: tha chai choen dén mín dung chen chu xuế.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy đang học ngành kiến trúc dân dụng.
 • Dịch tiếng Anh: He is at grips with civil architecture.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments

10  +    =  19