Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 18: Từ 0695 – 电话

《电》的笔顺动画写字动画演示

《电》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《电》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《话》的笔顺动画写字动画演示

《话》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《话》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 电话
 • Phồn thể: 別掛電話!
 • Pinyin: Bié guà diànhuà!
 • Tiếng Bồi: bía qua ten hoa!
 • Dịch tiếng Việt: Đừng cúp máy!
 • Dịch tiếng Anh: Don’t hang up!

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 电话
 • Phồn thể: 給我打電話。
 • Pinyin: Gěi wǒ dǎ diànhuà.
 • Tiếng Bồi: cẩy úa tả ten hoa.
 • Dịch tiếng Việt: Gọi điện thoại cho tôi.
 • Dịch tiếng Anh: Give me a ring.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments